Select your language

2 חיפוש אבא


לכל מי שנמצא במצב בו, אבא, נעדר, או שהיה חסר מידע, איש צבא לשעבר, יכול לעשות את הדבר הבא:

תרשמו אל כל הנתונים. חשוב לתת את המידע המקסימאלי שיש ברשותכם.

ככל שהמידע יהיה רחב יותר, כך גדלה הסבירות לקבל תשובה חיובית.

בעבר ניתן היה לשלוח את הפרטים הללו לשגרירות גרמניה במוסקבה. כיום זה מתבצע בדרך אחרת, הנתונים ישלחו בשפה הרוסית לארכיון צבאי בפודולסק.

הכתובת:  

Zentralny archiv Ministerstwa oborony RF

Moskowskaja oblast

142100, g. Podolsk

ul. Kirowa, 74

Russian Federation

 

 קחו בחשבון כי ההמתנה למענה מהם הינה ארוכה.

נדרש להודיע על מקום מגורים אחרון של הבן אדם אותו אתם מחפשים, נכון לאותו זמן שנלקח לצבא. כלומר, הכתובת יכולה להיות מאוד ישנה. אך זה מהווה נקודת מוצא להמשך החיפושים.

אנחנו יכולים רק להמליץ לכם ללכת בדרך זו. הנתונים מאוד ישנים. אנחנו, מי שמצא משפחותים של אבותינו, התקבלנו על ידם בקבלת פנים חמה מאוד. צריך לקחת בחשבון שהדורות הבאים ירצו לדעת מהיכן הם. ננסה לתת להם לפחות את המידע הזה, כדי שהם כבר לבד יוכלו להכיר את השורשים שלהם.

חיפוש הבא:

אלו שמצאו אבות, יכולים להיכנס לאתר הבא ויוכלו לדעת מידע אודות המהלך הצבאי של אבותיהם:

 http://podvig-naroda.ru/podvig-html/?#tab=navHome

אתר זה הוצג ע"י משרד הבטחון

כעת אנו עוסקים בחיפוש דרכים לקבלת מידע נרחב יותר. מי שמצא לבד פרטים אנא הודיעו לנו על נסיונכם.